Zoznam citovanej literatúry


(1)
              
Tajovský, J.G.: Statky-zmätky. Bratislava, Tatran 1973, str.1

(2)
              
Šmatlák, S.: Slovensko 4, kultúra I. časť. Bratislava 1979, str.248

(3)
              
Votruba, F.: Z novšej literatúry, 1909

(4)
              
Palkovič, P.: Jozef Gregor Tajovský realistický dramatik slovenskej
    predprevratovej dediny. Bratislava 1972, str.255

(5)
              
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.212

(6)
              
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.212

(7)
              
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.212

(8)
              
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.217

(9)
              
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.212

(10)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.212

(11)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.215

(12)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.212-215

(13)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.218

(14)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.212

(15)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.211

(16)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.211

(17)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.211

(18)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.211

(19)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.211

(20)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.212

(21)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.209

(22)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.210

(23)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.209

(24)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.210

(25)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.208

(26)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.215

(27)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.216

(28)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.216

(29)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.218

(30)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.211-212

(31)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.218

(32)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.219

(33)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.220

(34)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.221

(35)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.220

(36)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.209

(37)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.215

(38)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.216

(39)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.216

(40)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.220

(41)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.221

(42)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.221

(43)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.221

(44)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.58

(45)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.58-59

(46)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.57

(47)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.60

(48)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.58

(49)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.59

(50)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.61

(51)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.61

(52)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.67

(53)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.70

(54)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.59

(55)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.62

(56)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.66

(57)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.66

(58)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.66

(59)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.67

(60)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.67

(61)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.68

(62)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.68

(63)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.69

(64)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.62

(65)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.71

(66)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.72

(67)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.72

(68)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.72

(69)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.72

(70)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.72

(71)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.72

(72)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.75

(73)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.75

(74)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.75

(75)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.73-74

(76)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.74

(77)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.74

(78)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.74

(79)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.74

(80)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.71

(81)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.75

(82)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.78

(83)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.76

(84)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.76

(85)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.76-77

(86)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.77

(87)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.77

(88)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.77

(89)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.79

(90)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.77

(91)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.78

(92)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.79-80

(93)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.80

(94)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.81

(95)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.81

(96)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.82

(97)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.79

(98)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.79

(99)
          
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.80

(100)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.35

(101)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.35

(102)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.35

(103)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.35

(104)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.38

(105)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.30

(106)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.32

(107)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.32

(108)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.27

(109)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.28

(110)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.28

(111)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.35

(112)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.31

(113)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.29

(114)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.28-29

(115)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.38

(116)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.36

(117)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.38

(118)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.38

(119)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.39

(120)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.36

(121)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.40

(122)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.29

(123)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.29

(124)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.35

(125)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.40

(126)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.41

(127)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.42

(128)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.44

(129)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.43

(130)
      
Tajovský, J.G.: Do konca. Martin, Neografia 1951, str.45

(131)
      
Votruba, F.: Z novej literatúry (Sborník slovenskej mládeže, 1909)

(132)
      
Škultéty, J.: Slovenské pohľady XXI., str.95