Problémy poviedky

 

1.
             SOCIÁLNA NESPRAVODLIVOSŤ
Na jednej strane autor poukazuje na rozdiel medzi spoločenskými vrstvami. Bohatý gazda sa správa zle k úbohému Macovi a zneužíva ho. Na druhej strane sa objavujú rozdiely v rovnakej vrstve. Paholci a slúžky sú v takej istej situácii ako Maco, sú chudobní a slúžia u gazda. Predsa sa však nadraďujú a vyháňajú ho zo spoločnej miestnosti – čeľadnej. Maco tak vytvára akoby novú vrstvu, tých najbiednejších z chudobných.

2.
             ODVRHNUTIE SPOLOČNOSŤOU
Maco Mlieč bol biedny človek, výzorom veľmi škaredý a navyše ešte i hluchý. Od ostatných ľudí si vytrpel veľa výsmeškov a nepekných narážok. Často sa mu vysmievali pre ženbu, keďže ho žiadna dievka nechcela. A nielenže ho neprijali ľudia na dedine, ale aj ostatné služobníctvo u gazdu ním opovrhovalo. Stále ho vyháňali spomedzi seba. A tak nakoniec odvrhnutý a ubiedený Maco žil sám v maštali.

3.
             PASIVITA NÁRODA
Spoločnosť sa nesnažila o postup dopredu, zlepšenie situácie, a všeobecne vlastne o žiadnu zmenu. Ľudia sa uspokojili so svojimi osudmi. Dokonca i Maco, vo svojej biede a tvrdej práci, bol spokojný. Nikdy sa nepostavil proti pánovi, ba naopak ešte mu i ďakoval. Ďalej autor kritizuje zaostalosť. Maco je nevzdelaný a vôbec sa o seba nestará. Čo je hlavné i základné hygienické návyky sa uňho vytrácajú – nečeše sa, holí a strihá sa iba občas, neumýva sa, a dokonca ani nevyzúva. Na tento problém nadväzuje kritika pána, ktorý hoci je vzdelaný nevedie Maca k návykom hygieny a ani k aspoň trochu upravenému zovňajšku.