Problémy poviedky


1.
           
ROZDIEL MEDZI SPOLOČENSKÝMI VRSTVAMI

                  Autor stavia do protikladu rodinu majetného krajčíra a chudobnú rodinu vdovy po paholkovi. Kým sa páni zabávajú, vdova Turjanka pracuje a stráži ich deti. Pritom však musí tie vlastné nechať doma samé.

                  Autor tým poukazuje na veľkú priepasť medzi spoločenskými vrstvami. Páni hľadia iba na svoje dobro, vôbec ich nezaujímajú osudy nižšej vrstvy. Majú radi prepych a zábavu. Na druhej strane stoja chudobní, ktorí často krát problémy zarobiť si na kus chleba. Musia prijať všetko, pretože nemajú inú možnosť, aby prežili musia ťažko pracovať.

2.
           
ALKOHOLIZMUS
I v tejto poviedke je zachytený alkoholizmus. Jeho dôsledky však tentoraz nie sú až také kruté. Muž Mary Turjanky síce pil a vznikali hádky, ale k bitke či ožobráčeniu detí nedošlo. No znova sa vyskytuje čiastočné ospravedlňovanie pitia, keďže muž  pomáhal rodine zlepšiť finančnú situáciu.

3.
           
BIEDA ĽUDU
Na príklade rodiny Turjanky, Tajovský zobrazuje aká veľká môže byť chudoba ľudí. Žijú v naozaj biednych podmienkach a aj napriek tomu, že Mara od rána do večera tvrdo pracuje, majú problém zarobiť si i na kus chleba a často hladujú.

4.
           
NEVZDELANOSŤ A VYKORISŤOVANIE DETÍ
Nevzdelanosť ľudí na dedine a vykorisťovanie detí môžeme vidieť na príklade služobníctva u krajčíra a jeho ženy. Ich učeň je nevzdelaný, ani čítať nevie poriadne: „Učeň prezrel obrázkovú knižku, poslabikoval si v nej….“(98) A slúžka, ktorá u nich slúži, je len dieťa. Jej robota je však ťažká a ona je zrobená a unavená: „Slúžka, zavalená na rukách na stole sa vše strhla, prebudila, začala párať, povedala pár slov o panej, pánovi, ale zas len zaspala, štrnásť – pätnásťročná, ešte viac dieťa, a zrobené, chúďa, nie div.“(99)

                                                                           


5.
           
MATERINSKÁ LÁSKA

Tajovský v postave Mary Turjanky odhaľuje nekonečne obetavú lásku matky k deťom. Tá je ešte viac umocnená veľkou biedou a smrťou ich otca. Mara je ochotná v tuhej zime celú noc prebehávať zo služby na druhý koniec mesta – domov k deťom, aby sa uistila, či sú v poriadku. V závere je naznačená „odmena“ tejto starostlivej matky – bude to ťažká choroba.