Kontrasty v poviedke


1.
           
Macove morálne vlastnosti, ako ľudskosť, skromnosť, pracovitosť, sú v ostrom kontraste s jeho odpudzujúcim zovňajškom – čaptavá noha, dokľavené prsty, neupravené vlasy.

2.
           
V kontraste sú i charakterové vlastnosti gazdu a Maca. Gazda je lenivý, pokrytecký a sebecký, zatiaľ čo Maco vyniká poctivosťou, pracovitosťou, trpezlivosťou a predovšetkým myslí na druhých.

3.
           
SVET SLUHOV & SVET PÁNOV
V poviedke stoja proti sebe dva svety: sluhu Maca Mlieča a jeho gazdu bohatého richtára. Vyjadruje sa tým kontrast medzi ťažko pracujúcimi ľuďmi a tými, čo biedu spôsobovali. Maco Mlieč totiž vyrábal všetko, čo si gazda v pohodlí užíval. Medzi týmito svetmi však nedochádza k otvorenému konfliktu. Tajovský to riešil paradoxom, ktorého línia sa predlžuje v pointe poviedky, kde v protiklade k hrdému Macovmu pohrebu vystrojeného richtárom stojí konštatovanie sluhov – však ho mal aj za čo pochovať.