Kontrasty a problémy

Kontrasty v poviedke  

1.
           
SOCIALNE ROZVRSTVENIE
V poviedke sa stretávame s dvoma typmi ľudí. Jedny sú bohatý /gazda/ a nič pre to nemusia robiť. Bohatými sa narodili bohatý ostanú ale v druhej rovine sú tam aj chudobnejší pracovitejší /Maco a iný paholci/ ľudia ktorý pracujú len preto aby mohli vyžiť.   Problémy poviedky  

1.
            NESPRAVODLIVOSŤ
Gazda je bohatý a preto sa nadraďuje nad Maca ale sú tam ľudia z rovnakej vrstvy ktorý sa nadraďujú nad Maca len preto že je trochu mentálne zaostalejší. Maco tak vytvára akoby novú vrstvu, tých najbiednejších z chudobných.

2.
            PASIVITA NÁRODA
Spoločnosť sa nesnažila o postup dopredu, zlepšenie situácie, a všeobecne vlastne o žiadnu zmenu. Ľudia sa uspokojili so svojimi osudmi. Dokonca i Maco, vo svojej biede a tvrdej práci, bol spokojný. Nikdy sa nepostavil proti pánovi, ba naopak ešte mu i ďakoval. Ďalej autor kritizuje zaostalosť. Maco je nevzdelaný a vôbec sa o seba nestará. Čo je hlavné i základné hygienické návyky sa uňho vytrácajú – nečeše sa, holí a strihá sa iba občas, neumýva sa, a dokonca ani nevyzúva. Na tento problém nadväzuje kritika pána, ktorý hoci je vzdelaný nevedie Maca k návykom hygieny a ani k aspoň trochu upravenému zovňajšku.