Horký chlieb

Obsah  
Je čas fašiangov. Vonku je ešte stále zima. Jedného dna privalilo muža a otca troch deti Turbanov. Už doteraz žili v biede a teraz bude musieť Mara Turjanka viac namáhať, aby
zabezpečila deťom niečo pod zub. Predtým byt a kurivo neplatili, no časy sa zmenili, a teraz musia platiť aj za to. Prisľúbila sa teda jeden večer strážiť panské deti, ktorých rodičia chcú isť
do divadla. Prvý kráť musela Mara nechať svoje deti cez noc samé. Večer ich nakŕmila, uložila do postele, zakúrila a bežala k pánom. Pani sa mali vrátiť o polnoci. Mara dozerala na dve
deti, chlapca a dievča. Cely ten čas však Mara myslela na svoje deti. Bála sa, aby neprechladli, aby sa im niečo nestalo. Ešte pred jedenastou zobudila Marku a bežala domov poprikrývať svoje deti a hneď potom sa vrátila. Bola polnoc a pani stále neprichádzali. Jej nepokoj narastal až kým znova nezabehla domov. O štvrtej bola doma sama a zakúrila. Pani sa vrátili o piatej, veď sa nemali prečo ponáhľať, lebo deti im strážila Mara. Vyplatili ju a ona sa cela šťastná vrátila domov. No po tom nočnom behaní začala chorľavieť. Tých par grajciarov za to nestalo. Charakteristika postáv   MARA TURJANKA
Kým jej muž nezomrel všetko bolo v poriadku: „Predtým otec slúžil ako paholok, ona chodila prať, drhnúť dlážky po pánoch, byt mali u pána, kurivo tiež, a teraz to všetko odpadlo. Za byt načim zaplatiť tri zlatovky na štvrť roka, a je to len stará, drevená, na chyžku prerobená maštaľka za mestom na záhumní. Obrezkov na píle dajú za šesták, čo na seba naberie.“/40/ Po smrti ani na ten chlieb nemala: „Deti večer častejšie ukladá sľubmi, spevom, ako chlebom, a ešte i nocou musí na zárobky.“/41/
Jej deti boli pre ňu všetko: „Veď akože budú jej deti, kým ona bude cudzie opatrovať? Veď ona tiež má rada svoje deti, ba azda radšej ako páni, ktorí sa teraz od svojich na zábavu stroja.“/42/ Predtým ako odišla im všetko prichystala, nesmel chýbať ani najmenší detail:  „Mať prihotoví vody, chlebíka, ak by sa ktoré zobudilo, nezahasí lampášik; najstaršej Zuzke, sedemročnej, naloží opatriť ostatné, ak bude im čo načim.“/43/ neprešla sekunda bez toho aby na ne nemyslela: „nedalo jej vymôcť sa zpod myšlienky, čo robia jej detičky. Či sa nepobudili, či neplačú, či nespadlo niektoré, neskoplo sa, či neprechladne?“/44/ Materinská povinnosť v nej zvíťazila a ona uprostred noci beží pozret svoje deti: „Zobudila slúžku Marku, naložila jej nezaspať, kým sa nevráti, a sama, nesvoja, bez všetkého, bežala – len cez oblok kuknúť na deti. Netrpezlive spechala po zamrznutej ceste v tmavej noci.“/93/ „Bežala, ako by deti pred nejakým nešťastím mala zachrániť.“/45/ To sa zopakovalo ešte dvakrát, no vždy sa poctivo vrátila k svojej povinnosti. A viackrát už i oľutovala, že ich takto samé nechala: „No, či už ako, ale by som radšej bola oželela tých dvadsať-tridsať krajciarov, ako doma nebyť. Chúdence. Otca nemajú, a už i bez matere budú ostávať nielen vo dne, ale i celé noci.“/46/ 
Keďže celú noc prebehovala medzi domom pána a svojou chalupou, aby sa postarala o deti, prechladla. A už dva týždne ju trápi zimnica: „Už i zelín sa napila, i vypotila sa, ale keď sa večer z roboty vráti alebo i doma je, len ju zima drví. Kašle, má ju zadusiť a v bokoch ju kole. „Bože, ešte azda idem ochorieť…“, myslí si každý večer, keď jej neprechodí….“/47/   KRAJČÍR A JEHO ŽENA  
Majetný rodičia sa o svoje deti starali s láskou ale všetko brali z materialistického hľadiska. Kúpili im všetko čo potrebovali nechali nech sa o ne slúžka stará, Maru zavolali na noc a to všetko len preto, že si to mohli dovoliť.: „Oj jej, budú vám spať! To nie ako naše, naučené s nami hore byť.“/48/ Tým že mali majetok si mysleli, že si môžu prísť kedy chcú, však Mara sa o ich deti postará prečo by prišli o polnoci.. Problémy poviedky

1.
           
ROZDIEL MEDZI SPOLOČENSKÝMI VRSTVAMI

                  Autor stavia do protikladu rodinu majetného krajčíra a chudobnú rodinu vdovy po paholkovi. Kým sa páni zabávajú, vdova Turjanka pracuje a stráži ich deti. Pritom však musí tie vlastné nechať doma samé.

                  Autor tým ukazuje rozdiel v staraní sa o deti keď Mara musí sa ešte aj o tie ich postarať aby mala peniaze pre tie svoje, zatiaľ čo oni sú na bale a o svoje deti sa nestarajú.

2.
           
BIEDA ĽUDU
Na príklade rodiny Turjanky, Tajovský zobrazuje aká veľká môže byť chudoba ľudí. Žijú v naozaj biednych podmienkach a aj napriek tomu, že Mara od rána do večera tvrdo pracuje, majú problém zarobiť si i na kus chleba a často hladujú.

3.
           
NEVZDELANOSŤ
Nevzdelanosť ľudí na dedine a vykorisťovanie detí môžeme vidieť na príklade služobníctva u krajčíra a jeho ženy. Ich učeň je nevzdelaný, ani čítať nevie poriadne: „Učeň prezrel obrázkovú knižku, poslabikoval si v nej….“/49/ A slúžka, ktorá u nich slúži, je len dieťa. Jej robota je však ťažká a ona je zrobená a unavená: „Slúžka, zavalená na rukách na stole sa vše strhla, prebudila, začala párať, povedala pár slov o panej, pánovi, ale zas len zaspala, štrnásť – pätnásťročná, ešte viac dieťa, a zrobené, chúďa, nie div.“/50/

                                                                           


4.
           
MATERINSKÁ LÁSKA

Pre svoje deti je Mara ochotna spravit cokolvek. To je aj dovod preco prijme pracu. Bolo to len preto aby mali co jest a kde zit inak by zostala pri nich.