Hôrky Chlieb

2. Ideový rozbor diela :
Zobrazuje tu lásku matky ku svojim deťom. Tajovský tu kritizuje
panskú spoločnosť. Vytvára protiklad medzi materinskou láskou a
povinnosťou. Hovorí o nedbalosti pánov. S mimoriadnym
porozumením sa vcítil do postavy hlavnej hrdinky.

3. Obsah (dej) diela :
Je čas fašiangov. Vonku je ešte stále zima. Jedného dna privalilo muža a otca troch deti Turbanov. Už doteraz žili v biede a teraz bude musieť Mara Turjanka viac namáhať, aby
zabezpečila deťom niečo pod zub. Predtým byt a kurivo neplatili, no časy sa zmenili, a teraz musia platiť aj za to. Prisľúbila sa teda jeden večer strážiť panské deti, ktorých rodičia chcú isť
do divadla. Prvý kráť musela Mara nechať svoje deti cez noc samé. Večer ich nakŕmila, uložila do postele, zakúrila a bežala k pánom. Pani sa mali vrátiť o polnoci. Mara dozerala na dve
deti, chlapca a dievča. Cely ten čas však Mara myslela na svoje deti. Bála sa, aby neprechladli, aby sa im niečo nestalo. Ešte pred jedenastou zobudila Marku a bežala domov poprikrývať svoje deti a hneď potom sa vrátila. Bola polnoc a pani stále neprichádzali. Jej nepokoj narastal až kým znova nezabehla domov. O štvrtej bola doma sama a zakúrila. Pani sa vrátili o piatej, veď sa nemali prečo ponáhľať, lebo deti im strážila Mara. Vyplatili ju a ona sa cela šťastná vrátila domov. No po tom nočnom behaní začala chorľavieť. Tých par grajciarov za to nestalo.

4. Charakteristika hlavnej postavy :
Mara Turjanka – chudobná žena
– život ju stíha nešťastím
– muší bojovať o živobytie pre deti a seba samu
– je pracovitá a nadovšetko ľúbi svoje deti
– jej láska prevyšuje panskú lásku k deťom
 
5. Zaujímavé myšlienky, citáty :
"Bože, ešte vari ochorieť idem …" mysli si každý večer a len
jej neprechodí …