Bibliografia

CALTÍKOVÁ, M.: Sprievodca dielami slov. a svet. Literatúry. Nitra, Enigma 1997
FLORIÁNOVÁ, A.; ŠPAČKOVÁ, Z.: Slovenská a česká literatúra na dlani. Bratislava, Príroda 2001
HÁNOVÁ, E.: Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava, Didaktis 2005
Kolektív autorov: Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava, Obzor 1984
Kolektív autorov: Slovník slovenských spisovateľov. Praha, Libri 1999
Kolektív autorov: Zmaturuj z literatúry 2. Bratislava, Didaktis 2004
MAZÁK, P.; GAŠPARÍK, M.; PETRUS, P.; PIŠÚT, M.: Dejiny slovenskej literatúry 2 . Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988
OBERT, V.; IVANOVÁ, M.; ŽEMBEROVÁ, V.: Literatúra pre 2.ročník gymnázií a stredných škôl. Bratislava, OG- Vydavateľstvo Poľana 2000
ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II . Bratislava, Národné literárne centrum 1999
TAJOVSKÝ, J.G.: I.sväzok diela. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
TAJOVSKÝ, J.G.: Do konca. Martin, Hviezdoslavova spoločnosť 1951
TAJOVSKÝ, J.G.: Pastierča. Bratislava, Mladé letá 1972
TAJOVSKÝ, J.G.: Statky-zmätky. Bratislava, Tatran 1973