Apoliena – Obsah

Rozprávač, ako učeň, i druhý učeň Jano pracovali u majstra a jeho ženy. Keď sa však do rodiny narodilo dieťa, nevedeli si s ním poradiť a tak k nim prišla slúžka. Bolo to hluché dievča Apoliena, ktorí často učni prezývali Poleno. Musela robiť i za nich, inak sa jej vyhrážali a bili ju. A aj od pani si bitky poriadne užila.
O dva alebo tri týždne tam prišlo druhé dievča, staršia sestra Apolieny. Keďže i ona bola hluchá, spoločne sa rozprávali posunkami. Neskôr prišla aj ich matka, s najmladšou dcérkou, aby pobrala veci na pranie. Prihovorila sa jej pani majstrovná a pustili sa do rozhovoru. Žena jej vyrozprávala ako jej dve dcéry ohluchli. Ich otec veľa pije a mláti ich hlava, nehlava. Jeho úder do hlavičky sa im stal osudným. Iba najmenšia zatiaľ počuje, ale aj tak nerozpráva, pretože sa od sestier naučila ukazovať. Už viackrát sa všetky pokúšali od neho utiecť, no neúspešne.
Keď toto počuli učni, prišlo im Apolieny ľúto. Už sa jej neposmievali, ani ju nebili. Ba čo viac i sami ľahšie výprask znášali, lebo vedeli, že ich Poleno toho viacej vytrpelo a to dokonca od vlastného otca.
Časom však Apoliena musela odísť, lebo majstrov syn Julko vyrástol a začal hovoriť. Slúžka prišla nová, ale čo sa stalo s Apolienou to nikto nevie…