Bibliografia

CALTÍKOVÁ, M.: Sprievodca dielami slov. a svet. Literatúry. Nitra, Enigma 1997
FLORIÁNOVÁ, A.; ŠPAČKOVÁ, Z.: Slovenská a česká literatúra na dlani. Bratislava, Príroda 2001
Kolektív autorov: Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava, Obzor 1984
MAZÁK, P.; GAŠPARÍK, M.; PETRUS, P.; PIŠÚT, M.: Dejiny slovenskej literatúry 2 . Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988
TAJOVSKÝ, J.G.: I.sväzok diela. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
TAJOVSKÝ, J.G.: Maco Mlieč a iné. Martin, Matica slovenská 2004
TAJOVSKÝ, J.G.: Pastierča. Bratislava, Mladé letá 1972